16
jun
2015
Miller Digital blog - Online strategie

Mentale modellen vs three clicks rule

De media experts onder ons zullen hem vast nog wel kennen. De 3-clicks rule van Steve Krug. De 3-clicks rule moet ervoor zorgen dat de gebruiker binnen drie kliks zijn doel bereikt. Echter is uit verschillende onderzoeken naar voren gekomen dat het niet gaat om het aantal kliks die de gebruiker doet, maar om het mentale aspect. De gebruiker moet het gevoel krijgen dat hij dichter bij zijn doel komt. *

In ons vakgebied zien wij dat de informatie architectuur steeds belangrijker wordt en dat je vrijwel niet meer blanco kan beginnen aan een websiteconcept. Deze ontwikkelingen hebben ook invloed op het ontwerpproces binnen Miller Digital. Bij Miller Digital maken wij het liefst samen met onze nieuwe klant voordat we aan de ontwerptafel schuiven gebruik van mentale modellen die de beslissingen en het traject van de gebruiker visualiseren. Niet altijd is dit mogelijk omdat deze sessie de kosten het gehele traject hoger maakt dan “gewoon” maar beginnen na een briefing. Wij zijn alleen van mening dat de kwaliteit door dit soort modellen omhoog schiet en het doel van de website meer aansluit bij wat dit zou moeten zijn als dat je dit niet doet. Waarom? Omdat je verplicht wordt door goed na te denken over verschillende onderdelen voordat er werkelijk getekend wordt.

Om na te gaan wat er rondom een websitegebruiker speelt verplaatsen wij ons in de doelgroep. Dit doen we door de empathy map in te vullen. We stellen onder andere de vragen; met wie gaat de gebruiker om, door wie of wat wordt hij beïnvloedt, wat vindt de gebruiker belangrijk en hoe gedraagt hij zich. Vervolgens maken we op basis van de empathy map een persona die de gebruiker karakteriseert.

Daarna brengen wij de context in kaart aan de hand van een context map. Wij gaan specifiek kijken wanneer de gebruiker het product gebruikt en in welke situatie hij dit doet. Is het product bijvoorbeeld bedoeld voor gebruikers die thuis achter de computer zitten of is het product bedoeld voor gebruikers die onderweg zijn? Is het gebruik van het product eenmalig of wordt het herhaaldelijk gebruikt waardoor de informatie architectuur anders ingericht moet worden. Voorbeeld hiervan is dat wanneer de website vooral bedoeld is voor mensen die onderweg zijn dan moeten er geen grote lappen teksten te zien zijn maar moet je snel de informatie vinden die je zoekt.

In de volgende fase brengen wij met de service blueprint de “user actions” in kaart, dit beschrijft iedere stap die de gebruiker doet riching zijn einddoel. De service blueprint wordt op alle facetten beschreven wat de klant nodig heeft om het proces goed te doorlopen. Aangezien de service blueprint inzichten geeft over welke technieken er gebruikt gaan worden is het met name voor de programmeurs een zeer nuttige tool. Op basis van dit pad kunnen wij beter bepalen welke (maatwerk) techniek er uiteindelijk geschreven moet worden om een websitebezoeker vlekkeloos naar zijn eindbestemming te leiden.

Na al deze informatie geïnventariseerd te hebben beginnen we met het maken van wireframes. Dit is het skelet van de website. Deze wireframes geven de indeling van de content aan maar is niet in de stijl van de klant. Nadat de indeling van de website bekend is en er door de klant akkoord is gegeven beginnen we (idealiter) met het grafische ontwerp, hier beginnen wij met het daadwerkelijke product wat uiteindelijk online getoond gaat worden.
Heb je ook interesse in een sessie met ons om doelstellingen van een nieuwe website te bepalen dan kan je ons altijd bereiken! Wij leggen deze modellen, en welke er nog meer mogelijk zijn, graag in een persoonlijk gesprek aan je uit.

Bron:
* Porter. J. (2003). Testing the Three-Click Rule. Gedownload op: 15-06-2015, van: http://www.uie.com/articles/three_click_rule/

Is dit artikel interessant voor je? Lees meer gerelateerde artikelen
UX design